Evaluation of the bio-toxicity and cytogenetic effects of methanolic leaf extract of Heliotropium indicum L.

Sekinat Okikiola AZEEZ, Rachael Aderonke AYO-LAWAL, Idowu Julius OLAWUNI and Olubukola Grace ABRAHAM.

International Journal of Biological and Chemical Sciences, Volume 14, Number 1, January 2020, Pages 1-10. 8338-IJBCS

[Fulltext PDF] [DOI: https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v14i1.1]